รักษาความปลอดภัยในงานพิธีสำคัญ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาช่วงไหนที่เศรษฐกิจดีมักมีการจัดงานพิธีสำคัญ  เช่น งานประจำปี  งานอีเวนต์ต่างๆ  มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมงานทำให้ต้องจัดเตรียมสถานที่  รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีสามารถครอบคลุมดูแลทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนที่มาร่วมงาน  อุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ประโยชน์ที่สำคัญคือ กล้องวงจรปิด ใช้บันทึกภาพซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญในการติดตามนอกจากนี้บางครั้งจำเป็นต้องมีบริษัทรักษาความปลอดภัยที่มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพในการรับมือกับสถานการณ์กับกลุ่มมิจฉาชีพที่มาร่วมงานจึงต้องมี รปภ ประจำจุดต่างๆให้ดูแลสถานที่อย่างทั่งถึงงานบริการ รปภ เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนต้องเรียนรู้งานลักษณะต่างๆรวมถึงต้องมีการฝึกฝนทักษะต่างๆให้ดีอยู่ตลอดเวลา